จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวดธรรมต่างๆ ชุด ที่ ๑๔

๑.โลโก้ สัญลักษณ์ ของ พุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช
    เป็นเงารูปของพระภิกษุทางพุทธศาสนา หรือเป็นภาพสมมุติ ตัวเเทนของ อุบาสก อุบาสิกา ผู้มุ่งหวังทำความเพียร ให้หลุดพ้นจากวงเวียนของวัฏฏสงสาร เพื่อมีความประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งตัดให้ขาดซึ่งวงกลม กระบวนการของปฏิจจสมุปบาท  ข้างในภาพบนศรีษะ เป็นลักษณะของมหาสมุทรที่สว่าง นั้น คือ ความหลุดพ้น ถอนตนออกจากขันธ์ ทั้ง ๕ ได้เป็นจิตที่เรียกใหม่ว่า วิมุตติญาณทัศนะ  มีตัวอักษรสีเหลือง คือ ความสว่าง สดใส ด้วยการเดินตาม พุทธวจน เป็นหลัก คือ ปฏิบัติไปในเส้นทางของการหลุดพ้น ด้วย คำสอนของพระพุทธองศ์ ที่ออกจากปากของพระพุทธองศ์ โดยตรง นั้นเอง.....
๒.ภัยที่มารดา บิดา เเละ บุตร ช่วยกันไม่ได้
๓.วิบากกรรมอย่างหนักและอย่างเบาของผู้ทุศีล
๔.การจองจำที่ทารุณเเจ็บแสบ
๕.หลักการเเสดงธรรมที่ ดี ด้วยหลัก ๕ ประการ
๖.ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมัน
ข้อมูลภาพจากเพจ พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช  โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร  วัดหน้าพระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง.จ.นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น