จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวด รักษาธรรม

๑.พระสูตร ผู้ไม่โลเล ไม่เนิ่นช้า
๒.พระสูตรภิกษุผู้สมาทานธุดงศ์ ๑๓
๓.พระสูตรวีธีตรวจสอบคำพระพุทธเจ้า
๔.พระสูตรตามรอยธรรม
๕.พระสูตรการพึ่งพาอาศัยเพื่อพรหมจรรย์
๖.พระสูตรพระผู้เป็นเสขะ
๗.พระสูตรมีธรรมเป็นประทีป
๘.พระสูตรไม่เป็นบุรุษพวกสุดท้าย
๙.พระสูตรความสำคัญของคำพระพุทธเจ้า
ภาพจากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช   โดยพระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร ภิกขุ  วัดหน้าพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น