จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวดธรรมต่างๆ ชุด ที่ ๘

๑.การบูชา ตถาคต อันสูงสุด
๒.ผู้บริโภคกามชั้นเลิศ
๓.ความรู้สึกของพระองศ์เกี่ยวกับยส
๔.ธรรม ๗ ประการ เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่อุบาสก
๕.อย่าละเลยความเพียร
๖.เมื่อ "เธอ" ไม่มี
๗.สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร
๘.กรรมเปรียบด้วยก้อนเกลือ
๙.สมภารถูกหลัก
๑๐.คืนวันที่มีเเต่ความสว่าง
ภาพข้อมูลจากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช  โดยพระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร  วัดหน้าพระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น