จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวดธรรมต่างๆ ๒

๑.การอนุเคราะห์อันประเสริฐ
๒.กาล ๔ สมัยอันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบ
๓.กำเนิด ๔ ประการ
๔.กำลังสำคัญของสตรี
๕.ธรรมที่ควรกำหนดรู้ ทำให้เเจ้ง และเจริญ
๖.สัลเลขธรรม ธรรมขูดเกลากิเลศ ๑.
๗.สัลเลขธรรม ธรรมขูดเกลากิเลศ ๒.
๘.ความสำคัญของสมถะและวิปัสสนา
๙.คุณสมบัติของฑูต
๑๐.คู่บุพเพสันนิวาส
ภาพข้อมูล จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช โดยพระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น