จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวดอุบายพิจารณาธรรม ชุดที่ ๒

๑.พระสูตร ลักษณะหนทางเเห่งความหมดจด
๒.ลำดับการปฏิบัติเพื่อรู้ตามซึ่งสัจธรรม
๓.มรรควิธีที่ง่าย
๔.พิจารณาความไม่เที่ยงของกายมหาสติฐาน ๔
๕.สิ่งนั้นหาพบในกายนี้
๖.สิ้นกิเลศเเล้วไม่ต้องรู้ว่าสิ้นไปเท่าไหร
๗.อนัตตสัญญาเป็นอย่างไร
๘.อสุภสัญญา เป็นอย่างไร
๙.อาทีนวสัญญา เป็นอย่างไร
๑๐.พินัยกรรมของพระสังฆบิดา

ภาพข้อมูล จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช โดยพระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น