จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สาระภาพพุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ 37











สาระภาพพุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ 36









สาระภาพพุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ 35









สาระภาพพุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ 34










สาระภาพพุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ 33
















สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง





ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น