จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวดรักษาธรรม

๑.ผู้ทำสมคำปฏิญานว่า "สมณะ"
๒.ผู้ไม่ร้องเพลง
๓.ผู้เรียกร้องศาสดาเพื่อความเป็นมิตร
๔.ผู้สอบทานตัวเอง
๕.ผู้อยู่ในร่องรอย
๖.ภิกษุผู้สันโดษ
๗.ภิกษุเก่าช่วยภิกษุใหม่
๘.ภิกษุสันดานกา
๙.สายมรรคาตลอดกาลนาน
๑๐.ธรรมวินัยจะเป็นศาสดาเเทนพระพุทธองศ์
๑๑.สำนึกตนเสมอว่าเป็นผู้เดินตามพระองศ์เท่านั้น
๑๒.เรื่องการอนุญาติย้อมจีวร
๑๓.ภิกษุเข้าถึงอาชีพขอทานที่มีศีล
๑๔.อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ
ภาพข้อมูล จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช โดยพระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น