จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวด มิตรเเท้ มิตรที่ควรคบ

ดูกรคฤหบดี บุตร มิตร ๔ จำวพวกเหล่านี้ คือ มิตรอุปการะ ๑  มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ ๑  มิตรเเนะประโยชน์๑  มิตรมีความรักใคร่ ๑  ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรใจดี (เป็นมิตรเเท้)...........อีกพระสูตรหนึ่ง มิตรที่ควรคบ ๗ ประการ......อีกพระสูตรหนึ่ง การทำหน้าที่ของมิตร มิตรในทิศเบื้องซ้าย  ๑ ในทิศ๖

ข้อมูลภาพ จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช   โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร วัดหน้าพระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น