จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

ทายนิสัย คนเกิดปีระกา (ไก่) นักกษัตรย์ที่ ๑๐ ทาย ๕ ตำรา

ตำราที่ ๑
คนปีระกา (ไก่)
ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอยู่แล้ว จึงเป็นคนที่พิถีพิถันเรื่องการแต่งตัว หยุมหยิมจุกจิกละเอียดลออ
เจ้าระเบียบไม่ว่าหญิงหรือชาย เป็นคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่เคยหยุดนิ่งหรือเงียบ เหมือนมีไฟในตัว
เป็นนักสื่อสารที่ดี ชอบแสดงความคิดเห็นและมีความมั่นใจในตัวเองเป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้าเมื่อใดมีความไม่มั่นใจขึ้นมาจะกลายเป็นคนบ้า ร้อนรนทันที
เป็นร่าเริงมีสีสันเป็นมิตรชอบอิสระ ชอบสะสมความรู้ ชอบเรียกร้องความสนใจ ชอบให้คนมารักและถูกห้อมล้อมด้วยผู้คน เป็นนักรักที่มีชีวิตชีวาและน่าตื่นเต้นจริงจังและคาดหวังมากในเรื่องความรัก ไก่สามารถทำงานหนักได้ไม่ย่อท้อมี ไหวพริบเฉลียวฉลาดในการทำงาน ทำงานเก่ง กล้าตัดสินใจ กล้าพูด แต่ก็ชอบที่จะจิกกัด ประชดประชันเหน็บแหนม จนกลายเป็นพูดไม่เข้าหูคนไปซะอย่างนั้น
แต่ก็นับว่าเป็นคนที่ปากกับใจมักตรงกันเสมอ มีความมานะอดทนเด็ดเดี่ยวแข็งแกร่งและแข็งกร้าวในบางครั้ง ชอบพึ่งลำแข้งตัวเองและชอบที่ไปแบกรับอุปการะ ปกป้อง ช่วยเหลือลูกน้องบริวาร คนที่ตนรักไว้ในปีกเสมอ

ไก่ ผู้ชอบความสวยงาม และตัวแทนแห่งมิตรภาพ

ตำราที่ ๒

 ๑. ชาติและธาตุกำเนิด


  คนเกิดปีระกา ชาติกำเนิดเป็นพระยายักษ์ ขี่ไก่เป็นพาหนะ ธาตุเหล็ก ทางวิชาโหราศาสตร์เรียกคนเกิดปีนี้ว่าเป็น ไก่แต่ไก่มีหลายชนิด จึงได้แบ่งออกตามเดือนเกิดดังนี้

 เกิดเดือนอ้าย, สิบเอ็ด, สิบสอง ชาติกำเนิดเป็น ไก่ปีศาจ ธาตุเหล็กดี

 เกิดเดือนยี่, สาม, สี่ ชาติกำเนิดเป็น ไก่ฟ้าหรือไก่บรมโพธิสัตว์ ธาตุเหล็กถลุง

 เกิดเดือนห้า, หก, เจ็ด  ชาติกำเนิดเป็น ไก่บ้านหรือไก่เลี้ยง ธาตุเหล็กอ่อน

 เกิดเดือนแปด, เก้า, สิบ  ชาติกำเนิดเป็น ไก่ป่า ธาตุเหล็กงอก

๒. นิสัย อาชีพและความรัก

  คนเกิดปีระกา ทางวิชาโหราศาสตร์ว่าเป็น ไก่จึงเป็นผู้ที่มีนิสัยเป็นคนรักสวยรักงาม ดังคำโบราณกล่าวว่า ไก่งามเพราะขนคือไก่เป็นผู้ที่มีความรักทางสวยงามจึงมีขนงาม

            นอกจากนี้ ผู้เกิดปีระกายังเป็นผู้มีนิสัยเป็นคนรักความเป็นระเบียบ มีความซื่อสัตย์สุจริต

            บางตำรากล่าวว่า คนเกิดปีระกาเป็น หงส์ผู้ที่เปิดปีนี้จึงมีนิสัยเป็นคนรักเกียรติรักยศดุจพญาหงส์ เป็นคนมีวาจาโอหังสามหาวก้าวร้าวไม่ค่อยจะไพเราะอ่อนหวาน

            มีสติปัญญาปานกลาง ไม่สู้จะเฉลียวฉลาดนัก เป็นคนใจบุญกุศล เมตตาอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่มักจะทำไปเพื่อเกียรติและชื่อเสียงด้วย

            เป็นผู้ที่อาภัพ ตอนที่ทำคุณให้แก่ผู้ใดไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

            อาชีพ  การงานของบุคคลที่เกิดปีระกานี้ย่อมทำได้ทุกอย่างไม่เลือกว่างานอะไร เพราะงานที่ทำนั้นๆ พึ่งใครไม่ได้นอกจากตัวเอง และตัวเองก็มีความมานะพยายามอย่างยอดเยี่ยม ที่จะก่อให้เกิดเกียรติยศและชื่อเสียงปรากฏอย่างสูงเด่นได้ โดยไม่มีอะไรมาขัดขวางต่อโชคลาภที่จะบังเกิดขึ้น จากการกระทำอันประกอบด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้าได้เลย ถ้าบวชเป็นชีพราหมณ์จะได้รับความนิยมยกย่องสรรเสริญมาก

            ความรัก ผู้ที่เกิดปีระกานี้มีความรักที่รุนแรง เต็มไปด้วยกามารมณ์ ดังคำโบราณท่านว่า ความรักรุนแรงนัก ดุจพระยายักษ์ ผู้ครองนครลงกา...เป็นปกตินิสัยของผู้ที่มีความรักธรรมชาติและสวยงาม ย่อมน้อมโน้มไปในทางรื่นเริงและเพลิงสวาทแห่งโลกีย์ มีนักประพันธ์เรืองนาม กล่าวไว้ในชื่อของหนังสือประวัติกษัตริย์องค์หนึ่งว่า เจ้าแห่งราคะด้วยเหตุนี้ บุคคลเกิดปีระกาจึงจัดอยู่ในทางที่ว่า กามารมณ์รุนแรงหรือ เจ้าแห่งเพลิงพิศวาส

๓. ชีวิตและการวิวาห์

 เดือนอ้ายหรือธันวาคม

            คนเกิดเดือนอ้าย จะต้องสีเนื้อดำแดง จึงจะถูกกับโฉลกของตน และมีรูปร่างเล็กสูงโปร่งดี มิตรสหายที่จะนำประโยชน์และให้คุณ ต้องเป็นคนสีเนื้อดำแดงหรือเรียกว่าคนเนื้อสองสี

            อริหรือศัตรู เป็นคนมีลักษณะนัยน์ตาเหลือง ผมหยิกหยอง ถ้าสตรีจะมีลักษณะเป็นคนนมยาน

            เป็นคนมีวาสนาดี ไม่ค่อยมีความเดือดร้อน แต่คำพูดมักไม่ค่อยจะได้ความจริง จะได้คู่ครองเป็นคนดุร้าย ถ้ามีบุตรชายก่อนดีมีความเจริญรุ่งโรจน์

 เดือนยี่หรือมกราคม

            คนเกิดเดือนยี่ ต้องมีสีเนื้อขาวเหลือง จึงจะถูกกับโฉลกดี และมีลักษณะเอวเล็กบางร่างโปร่งจึงจะดี

            อริศัตรู ถ้าเป็นชายมีรูปร่างผิวเนื้อดำแดง ถ้าเป็นหญิงจะมีลักษณะขาวสูง คนผิวดำเป็นศัตรูทุกเพศ

            จะได้คู่เป็นที่พึ่ง ถ้ามีบุตรเป็นชายก่อนดี

 เดือนสามหรือกุมภาพันธ์

            คนเกิดเดือนสาม มีลักษณะกลางๆ ไม่สูงต่ำหรือดำขาวนักจึงจะดี อาศัยเจ้านายหรือค้าขายดี จะมีความรุ่งเรือง จะได้คู่เป็นผู้มีเกียรติยศและมีมารยาท แต่นิสัยไม่ค่อยตรงกัน

 เดือนสี่หรือมีนาคม

            คนเกิดเดือนสี่ ถ้ามีผิวเนื้อสองสีจะต้องโฉลกดี จะเป็นคนมีบุญวาสนาดี

            อริศัตรู ไม่ปรากฏลักษณะ แต่มิตรที่จะนำประโยชน์หรือให้คุณเป็นคนมีสีเนื้อดำแดง ถ้ามีบุตรชายก่อนดีจะมีความสุขและเจริญรุ่งเรือง

 เดือนห้าหรือเมษายน

            คนเกิดเดือนห้า มีผิวเนื้อดำแดง จึงจะต้องโฉลกดี มิตรที่จะให้ประโยชน์หรือให้คุณเป็นคนมีผิวเนื้อดำแดง

            อริศัตรู มีลักษณะผมหยิกนัยน์ตาเหลือง

            ชายเกิดเดือนนี้ จะเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดดี ถ้าเป็นสตรีจะเป็นคนมีทรัพย์มาก

            จะได้คู่เป็นคนปากร้าย บุตรที่เกิดคนแรกถ้าเป็นหญิงจะให้คุณประโยชน์ดี

 เดือนหกหรือพฤษภาคม

            คนเกิดเดือนหก ถ้ามีผิวเนื้อขาว ร่างสูงโปร่งจึงจะถูกโฉลกดี แต่คนที่เกิดเดือนนี้มักอาภัพ หาความสุขไม่ค่อยได้ พูดจาไม่ค่อยไพเราะ เป็นคนมีนิสัยเป็นคนจู้จี้จุกจิก จะได้คู่เป็นคนอารมณ์เย็น ใจบุญ

            อริศัตรู เป็นคนลักษณะผิวเนื้อดำแดง ถ้าบุตรคนแรกเป็นชายจะให้คุณประโยชน์ดี

 เดือนเจ็ดหรือมิถุนายน

            คนเกิดเดือนเจ็ด ถ้ามีรูปร่างลักษณะผิวเนื้อดำแดงจะถูกกับโฉลกดี เป็นคนมีปัญญาหาทรัพย์เลี้ยงตัวเองได้

            มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์ เป็นคนมีผิวเนื้อค่อนข้างดำ

            อริศัตรู เป็นคนมีลักษณะบอบบาง นัยน์ตาสีเหลือง

            คู่ครอง เป็นคนมีมารยาทและวาจาเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ถ้าบุตรคนแรกเป็นหญิงมีคุณประโยชน์ดี

 เดือนแปดหรือกรกฎาคม

            คนเกิดเดือนแปด ถ้ามีรูปร่างลักษณะเป็นคนสูงโปร่ง ร่างเล็กจึงจะถูกโฉลกดี และมีผิวเนื้อดำแดง

            คนเกิดเดือนนี้ ถ้าเป็นสตรีอาภัพ ถ้าเป็นชายจะมีความสุขสมบูรณ์ดีเมื่อวัยชรา

            อริศัตรู ชายเป็นคนผมหยิกนัยน์ตาเหลือง หญิงเป็นคนนมยาน

            คู่ครอง จะได้คู่เป็นคนดุร้าย

 เดือนเก้าหรือสิงหาคม

            คนเกิดเดือนเก้า ต้องมีผิวเนื้อขาวเหลือง จึงจะถูกกับโฉลกดี

            อริศัตรู ชาวผิวเนื้อดำแดง หญิงผิวขาวสูง

            มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์เป็นคนเอวบางร่างเล็ก

            คู่ครอง จะได้คู่ที่มั่งมีเงินทองเป็นที่พึ่งได้ดี บุตรคนแรกถ้าเป็นชายจะให้คุณประโยชน์ดี

 เดือนสิบหรือกันยายน

            คนเกิดเดือนสิบ ต้องเป็นคนมีผิวเนื้อดำแดงจึงจะต้องโฉลกดี มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์เป็นคนผิวเนื้อค่อนข้างขาว อริศัตรูเป็นคนปากร้าย

            คนเกิดเดือนนี้ สตรีจะเป็นคนอาภัพ ถ้าเป็นชายจะมีชื่อเสียงโด่งดัง จะได้คู่เป็นผู้มีเกียรติและมารยาทงาม แต่มีนิสัยไม่ค่อยจะตรงกัน

 เดือนสิบเอ็ดหรือตุลาคม

            คนเกิดเดือนสิบเอ็ด ถ้ามีผิวเนื้อดำแดงหรือขาวเหลืองจะถูกโฉลกดี มิตรที่จะให้คุณประโยชน์เป็นคนผิวเนื้อดำแดง คนเกิดเดือนนี้มักจะมีศัตรูเกิดขึ้นเองไม่ว่าจะอยู่ที่ใด โดยไม่ได้ทำอะไรให้ใคร แต่ก็ยังดีว่าศัตรูเหล่านั้นทำอะไรไม่ได้ เป็นคนมีสติปัญญาดี

            คู่ครองเป็นคนปากจัด ถ้าบุตรคนแรกเป็นชายจะให้คุณดี

 เดือนสิบสองหรือพฤศจิกายน

            คนเกิดเดือนสิบสอง ถ้ามีผิวเนื้อดำแดงจะถูกโฉลกดี มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์เป็นคนผิวเนื้อสีเดียวกัน

            อริศัตรู เป็นคนผมหยิกตาเหลือง คู่ครองเป็นคนปากร้าย บุตรคนแรกถ้าเป็นหญิงดี จะให้คุณและเจริญดี มีสติปัญญา

ตำราที่ ๓
ปีระกา
สัญลักษณ์แห่งความสวยงาม สง่างามดูภูมิฐาน ชอบการแต่งตัว มีวาทศิลป์ในการพูด พูดจาเปิดเผยตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์ ไม่ชอบการกลับกลอกมีความตื่นตัวตลอดเวลามีแรงกระตุ้น ให้ขยัน จะตรงต่อเวลามีระเบียบแบบแผนในการทำงานจะตรวจสอบทุกแ ง่ทุกมุม โดยละเอียดก่อนตัดสินใจ เป็นคนจิดใจเด็ดเดี่ยว แข็งแกร่ง หรือแข็งกร้าวในบางครั้ง มานะอดทนชอบพึ่งตัวเอง มีความลำพอง ขี้โอ่ในความสำเร็จที่ตัวมีจะจุกจิกละเอียด โลกทัศน์ กว้างไกล มีปฎิภาณไหวพริบเฉลียวฉลาด ทำงานเก่ง กล้าที่จะติดสินใจพูด กล้าวิจารณ์ครงประเด็น โดยไม่สนใจความรู้สึกฝ่ายตรงข้าม พูดจาขวานผ่าซาก พูดไม่เข้าหูคน เหน็บแนมเก่ง เป็นคนรักครอบครัว รักเพื่อนฝูง รักลูกน้อง ปกป้องให้ความอบอุ่นแก่ทุกคนที่อยู่ในความอุปการะ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นช่วย สังคม

ตำราที่ ๔
คนเกิดปีระกา - ไก่  เป็นผีเสื้อผู้ชาย ธาตุเหล็ก มิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นยาง และต้นฝ้ายเทศ
            ผู้ใดเกิดปีระกา ชันษาตกอยู่ที่เข้าพรหมด้านซ้าย พระอังคารเป็นปาก เจรจาไม่มีหางเสียง ชอบกล่าวเรื่องราวของผู้อื่น พระพุธกับ พระศุกร์เป็นมือ เป็นคนมีฝีมือในการช่าง เรื่องเย็บปักถักร้อยต่าง ๆ พระพฤหสับดีเป็นใจ ไม่สู้จะฉลาด เล่าเรียนวิชาสิ่งใด ๆ ก็ดี ไม่ค่อยจะมีความทรงจำ พระเสาร์กับ พระจันทร์เป็นเท้า มักเป็นคนชอบเดิน พระอาทิตย์เป็นที่นั่ง เป็นคนมีตัณหาราคะจัด เมื่อน้อยอาภัพ ไร้ญาติพี่น้อง ใจบุญ
            ได้เมื่อพระเวสสันดรพาพระนางมัทรี ชาลี กัณหาไปสู่เขาวงกฏ ทรงบรรพชาเป็นดาบสอยู่กลางป่า อาภัพพ่อแม่ญาติกา แต่ใจดีนัก
            คนเกิดปีระกา เดือนห้า เดือนหก เดือนเจ็ด ตกไก่คนเลี้ยง ธาตุเหล็กดี เมื่อน้อยเข็ญใจ ทำราชการจะได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายดี ใจอ่อน สอนง่าย ใจบุญ ถ้าเป็นหญิงมักหลายผัว
            คนเกิดปีระกา เดือนแปด เดือนเก้า เดือนสิบ ตกไก่เถื่อน ธาตุเหล็กอ่อน เลี้ยงยาก เจรจากลับกลอก มีความโกรธร้านดังงูพิษ งูเห่า ทำราชการไม่สู้ดี ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายจึงจะดี ใจบุญ มีปัญญา
            คนเกิดปีระกา เดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง เดือนอ้าย ตกไก่แจ้สินบน ธาตุเหล็กกล้า ทำราชการพอคุ้มตัวได้ ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายพอทำพอกิน เป็นคนเขลา มักตกอับเข็ญใจ แต่ใจบุญ
            คนเกิดปีระกา เดือนยี่ เดือนสาม เดือนสี่ ตกไก่พระยาเลี้ยง ธาตุเหล็กอุดม ทำราชการจะได้เป็นมนตรีผู้ใหญ่ จะมีทรัพย์สินเงินทอง ข้าทาสชายหญิง เป็นคนมีปัญญา ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายดีนัก
            คนเกิดปีระกา วันอาทิตย์ ไก่พระยาเลี้ยง สมบูรณ์ดีนัก
            คนเกิดปีระกา วันจันทร์ ไก่หาอาหารมิได้ มักต้องตกยาก
            คนเกิดปีระกา วันอังคาร ไก่พนันเอาเมือง ดีนัก
            คนเกิดปีระกา วันพุธ ไก่พระโพธิสัตว์เลี้ยง ดีนัก จะมีบุญวาสนา
            คนเกิดปีระกา วันพฤหัสบดี ไก่ราชครูเลี้ยง ดีนัก จะมีปัญญาความรู้ เฉลียวฉลาด
            คนเกิดปีระกา วันศุกร์ ไก่คนเลี้ยง มิดี จะได้รับความลำบาก
            คนเกิดปีระกา วันเสาร์ ไก่สมณพราหมณ์เลี้ยง บริบูรณ์ ดีนัก
ตำราที่ ๕

ดวงคนที่เกิดปีระกา

ลักษณะเฉพาะ
ความจริงใจให้กับผู้อื่น ชอบห่วงใยคนอื่นอยู่เสมอ เมื่อเห็นผู้อื่นมีภัยจะรีบช่วยเหลือ

จุดเด่น
มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก ชอบเรียกร้องความสนใจ

จุดอ่อน
ชอบยุ่งเรอ่งของคนอื่นจนบางครั้ง อาจทำให้คนอื่นรำคาญโดยไม่รู้ตัว

คู่รักที่เหมาะสม
ปีฉลู มะเส็ง หรือมะโรง

  คนที่เกิดปีนี้ มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ ชอบพูด ด้วยเหตุนี้คนเกิดปีนี้จึงมีเพื่อนฝูงมากมาพอสมควร และยังมีนิสัยชอบแต่งตัวสวยงาม แต่ส่วนใหญ่จะเป็นของทีลดราคาคนเกิดปีนี้ไม่ชอบอะไรที่เป็นการฟุ่มเฟือย

  คนที่เกิดปีนี้ค่อนข้างระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอ แก้ปัญหาได้เก่ง เหมาะกับอาชีพแพทย์ นักสืบ นักจิตวิทยา และพยาบาล คนเกิดปีนี้เป็นคนไม่อยู่นิ่ง

 นอก จากนั้นทักษะที่มีในหลายๆ ด้าน ความซื่อสัตย์ โดยจะเป็นเพื่อนที่แสนทุ่มเท เมื่อคนปีระกาตกอยู่ในห้วงรัก จึงพร้อมจะมอบกายถวายชีวิตทำทุกอย่างตามใจคนรัก คู่ที่เหมาะสมที่สุดคือ คนเกิดปีมะเส็ง รองลงมาคือ ปีฉลู กุน วอก หรือมะโรง ที่พอเข้ากันได้บ้างคือ ปีชวด หรือปีจอ ปีต้องห้ามคือ มะเมีย ขาล เถาะ มะแม หรือระกาด้วยกัน

ความรัก
  คนที่เกิดปีนี้เจ้าชู้อย่าบอกใคร ไม่เคยห่างหายจากความรัก เวลารักใครแล้ว จะให้ความสำคัญกับคนรักมาก คอยดูแลเอาใจใสเสมอ เขาและเธอมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งคือ เขาไม่เคยลืมที่จะแวะเวียนหรือซื้อของขวัญติดไม้ติดมือให้กับคนที่เขารักไม่ ว่างเว้น

 เป็นคู่รักที่น่ารักมาก เขามักจะเติมสีสันให้กับชีวิตรักอยู่เสมอ ทั้งนอกบ้านและในบ้าน หรือแม้เรื่องบนเตียงนอน เรื่องนอกใจหรือแบ่งปันความรักให้คนอื่นแทบจะไม่มี ข้อผิดพลาดของคนเกิดปีไก่

ในเรื่องความรักก็คือ การมองข้ามสิ่งเล็กๆ น้อยบางอย่างไป ถ้าได้แฟนที่ไม่เข้าใจกัน เรื่องก็อาจบานปลายกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตไปได้โดยไม่รู้ตัว คนเกิดปีไก่ชอบมองโลกในแง่ดี จนบางทีก็เกินไป จึงทำให้ผิดหวังในเรื่องความรักอยู่บ่อยๆ บางทีเพื่อนมาแย่งแฟนก็แสนจะปวดใจทีเดียว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น