จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

การ์ตูนนิทานเรื่องเล่าแง่คิดสอนใจ เรื่อง เย็นยอดกตัญญู ตอน ๑/๓

การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กเเละเยาวชน
เรื่องเย็นยอดกตัญญู

ของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

เนื้อหาคุณสุมาลี โฆษิตนิธิกุล
จะหาข้อมูลเพิ่มเติมถูกต้อง ไปที่ ระบบฐานข้อมูลสื่อพิมพ์ กรมศาสนา


ข้าพเจ้าเห็นว่าการ์ตูน เรื่องเย็นยอดกตัญญู มีเนื้อหาสอดแทรกสอนคุณธรรมอย่างสมบูรณ์ แต่การเผยแผ่ ตามสื่ออินเตอร์เน็ตนั้น ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร อาจเป็นด้วยเรื่อง ลิขสิทธิ์ ที่กลัวกัน ก็ไม่ทราบได้ แต่เห็นว่ากรมศาสนาเขามุ่งจุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน แต่ในชื่อเรื่อง นี้ที่ใครจะพิมพ์หรือหาข้อมูลคงจะหาพบได้ยาก เพราะไม่เคยรู้จักหนังสือเล่มนี้ แม้เรื่อง นี้ถ้าเจาะจงพิมพ์ชื่อค้นหา ก็จะมีไฟล์ให้ได้โหลดกัน แบบที่สามารถนำไปสอนได้ ข้าพเจ้าเลยขออนุญาติเอาส่วนนี้เผยเเผ่ในระบบเว็ปบล้อก เพื่อให้แพร่หลาย ในหัวข้อ ที่คนนิยมพิมพ์ค้นหากัน คือ การ์ตูนนิทานเรื่องเล่าแง่คิดสอนใจ เพื่อจุดประสงค์มุ่งหมายตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้...นั้นเอง

ข้อความอักษร ต้องหาวิธีขยายอ่านในหน้าจอคอม
เป็นภาพสแกน ก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น