จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวดธรรมต่างๆ ชุด ที่ ๕

๑.เมื่อ"เธอ"ไม่มี
๒.ไม่ได้ทรงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้เขานับถือ
๓.รักษาพรหมจรรย์ไว้ด้วยน้ำตา
๔.รักษาตน รักษาผู้อื่นด้วย เจริญสติปัฏฐาน ๔
๕.รัตนะ ๕ บุคคลที่หาได้ยาก
๖.สัมมาทิฏฐิเป็นรุ่งอรุณเเห่งการรู้อริยสัจ สี่
๗.การถือฤกย์ยามตามหลักพระพุทธเจ้า
๘.ลมหายใจ คือ "กาย"
๙.โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์
๑๐.วิธีตอบปัญหา ๔ ประการ ของพระพุทธเจ้า
ภาพข้อมูล จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช โดยพระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น