จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวดธรรมต่างๆ

๑.อานิสงศ์ ๑๑ ประการของการเจริญเมตตาอย่างสม่ำเสมอ
๒.เหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าอุบัติ
๓.การตอบเเทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด
๔.อานาปนสติเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะ
๕.กฏอิทัปปัจจยตา
๖.กาย วาจา ใจ ให้คิดดี พูดดีทำดี
๗.เหตุให้ฟังธรรมไม่รู้เรื่อง
๘.ฆราวาสชั้นเลิศ
๙.กฏธรรมชาติ
๑๐.พึงชนะความไม่ดีด้วยความดี
ภาพข้อมูล จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช โดยพระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น