จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวด บำเพ็ญ เพียร สมาธิ จิต ๒.

๑.พระโสดาบันรู้จักปัจจุปาทานขันธ์
๒.สิ่งที่ควรทำสม่ำเสมอ
๓.มนุษย์เป็นอันมากยึดถือที่พึ่งผิดๆ
๔.มรรควิธีที่ง่าย
๕.วิธีเเก้ความอาฆาต
๖.สิ้นนันทิ สิ้นราคะ
๗.อุบายเเก้ง่วงของพระโมคคัลลานะ
๘.อาการเกิดดับของเวทนา
๙.ฉันทะความพอใจเเห่งทุกข์
ภาพข้อมูล จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช โดยพระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น