จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวดรักษาธรรม

๑.ผู้ไม่ทำศาสนาเสื่อม กรณี ที่ ๑
๒.คำพูดที่พระพุทธเจ้าพูดนับเเต่วันตรัสรู้สอดรับไม่ขัดเเย้งกัน
๓.คืนวันที่มีเเต่ความสว่าง
๔.จุดมุ่งหมายของการบวช
๕.เจริญอานาปนสติชื่อว่าไม่เหิ่นห่างจากฌาณ
๖.ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะอานาปนสติภาวนา
๗.เนื้อเเท้ที่ไม่อันตรธาน
๘.ผู้ชี้ขุมทรัพย์
๙.ผู้ต้องติดต่อด้วยสตรี
๑๐.ภิกษุผู้ทำลายศาสนา
ภาพข้อมูล จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช โดยพระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น