จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวดธรรมต่างๆ ชุด ที่ ๑๒

๑.อบรมจิตเสมอด้วยน้ำ
๒.อบรมจิตดั่งสายลม
๓.เผาผัสสะ ดั่งไฟ
๔.เหตุของการพะวงใจ
๕.กามเป็นเครื่องผูก
๖.ไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ เพราะเพลิน...
๗.มิตรที่ควรคบ
๘.ที่สุดของความประเสริฐ
๘.เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
๙.ผู้ชี้ขุมทรัพย์
๑๐.ตถาคตภาษิต ใช้ชีวิตอย่าประมาทในกาลเวลา
๑๑.ตถาคตภาษิต อุบายคลายความโกรธ
ภาพจากเพจ พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช   โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร วัดหน้าพระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น