จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวด บำเพ็ญเพียร สมาธิ จิต

๑.ผู้มีอำนาจเหนือจิต
๒.อานาปนสติเครื่องอยู่เเห่งใจ
๓.อานาปนสติจิตเเละกายไม่โยกโคลน
๔.จงเป็นผู้วิเวก
๕.ปรารภความเพียร
๖.ความหมายเเห่งอินทรีย์
๗.ดับตัณหาคือปลงภาระหนักลงได้
๘.ต้องขึงสายพิณพอเหมาะ
๙.ตัณหาเป็นเหตุเเห่งความโศก
๑๐.ผู้มีสติสัมปัชชัญญะ
ภาพข้อมูล จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช โดยพระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น