จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจน ภพภูม เปรตวิสัย และ นรก

๑.เปรตอัณฑะใหญ่ เปรตผู้พิพากษาชอบโกงประชาชน ๒.เปรตตัวเป็นเข็ม ชอบพูดจาส่อเสียด สูจกโลมเปรต  ๓.เปรตไม่มีผิวหนัง ฆ่าเเกะ นิจฉวิเปรต ๔.เปรตหญิงไม่มีผิวหนัง ประพฤตินอกใจสามี นิจฉวิตถีเปรต  ๕.เปรตจมกองคูถ เปรตชายประพฤติผิดลูกเมียผู้อื่น นิคมุคคเปรต  ๖.นรกป่าต้นงิ้ว

ข้อมูลภาพ จากเพจพุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช  โดยพระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น