จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวดธรรมต่างๆ ชุด ที่ ๑๐

๑.โลกธรรม ๘
๒.เห็นไตรลักษณ์เป็นทางแห่งความหลุดพ้น
๓.เเม้สุขทุกข์ภายใน เกิดขึ้นปรารภขันธ์ ๕
๔.เข้าใจธรรมเพียงบทเดียวก็เพียงพอ
๕.สุคติของเทวดาก็ยังปรารถนามนุษย์
๖.การดำรงชีพชอบโดยหลักแห่งมหาบุรุษวิตก
๗.ไม่มีความเย็นในกาม
๘.สมาธิภาวนาเพื่อสติสัมปชัญญะ
๙.ผู้ที่บาปกลับไปหาตัว
๑๐.การมองที่เเตกต่าง อริย กับ ปุถุชน
๑๑.อานิสงค์ของการปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆ

ภาพจากเพจ พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช   โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร วัดหน้าพระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น