จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

ข้อคิดอิสระ คติธรรม คำคิด วิถีปรัชญาเเนวทางนำชีวิต ๑๑


ข้อคิดอิสระ คติธรรม คำคิด วิถีปรัชญาเเนวทางนำชีวิต ๑๐


ข้อคิดอิสระ คติธรรม คำคิด วิถีปรัชญาเเนวทางนำชีวิต ๙


ข้อคิดอิสระ คติธรรม คำคิด วิถีปรัชญาเเนวทางนำชีวิต ๘


ข้อคิดอิสระ คติธรรม คำคิด วิถีปรัชญาเเนวทางนำชีวิต ๗


ข้อคิดอิสระ คติธรรม คำคิด วิถีปรัชญาเเนวทางนำชีวิต ๖


ข้อคิดอิสระ คติธรรม คำคิด วิถีปรัชญาเเนวทางนำชีวิต ๕


สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น