จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวดธรรมต่างๆ ชุด ที่ ๑๑

๑.อานิสงค์ของการปฏิบัติสมาธิเเบบต่างๆ
๒.ฆ่าได้เเล้วจะเป็นสุข
๓.ผู้บริโภคกามที่ไม่ติดบ่วงกาม
๔.การอยู่ร่วมกัน
๕.เหตุของความสามัคคีและความเเตกเเยก
๖.อย่าพึ่งทำบาปเป็นนิสัยให้สะสมบุญเป็นนิสัย
๗.การถูกนินทาและสรรเสริญเป็นเรื่องธรรมดาของโลก
๘.ปธาน ๔ หลักความเพียรเพื่อสิ้นทุกข์
๙.ฉันเนื้อได้ไม่เป็นบาป
๑๐.ภรรยาอันประเสริฐ
ภาพจากเพจ พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช   โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร วัดหน้าพระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น