จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวด กรรม ชุดที่ ๒

๑.พระสูตร กรรมอันส่งผลให้เป็นผู้มีปัญญามาก
๒.พระสูตรกรรมเหตุที่ทำให้เป็นผู้มีรูปงามมีทรัพย์มากและสูงศักดิ์
๓.พระสูตรทำชั่วได้ชั่ว ชั่วนั้นย่อมติดตาม
๔.พระสูตรผลวิบากกรรม ๓ อย่าง ที่ทำให้มีฤทธิ์มาก
๕.พระสูตรพระองศ์ไม่ยอมรับลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียว
๖.พระสูตรเหตุปัจจัยที่ทำให้สำเร็จความปรารถนา
๗.พระสูตร เรื่อง อจินไตย ที่ไม่ควรคิด ๔ ประการ

ภาพข้อมูล จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช โดยพระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น