จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวดธรรมต่างๆ ชุด ที่ ๑๓

๑.อาณาปนสติที่บริบูรณ์
๒.ประตูมหานรก
๓.นรกหม้อทองเเดง
๔.นรกหลุมคูถใหญ่
๕.นรกน้ำทองเเดง
๖.นรกป่าต้นงิ้ว
๗.เปรตอัณฑะใหญ่ เปรตผู้พิษาก ขี้โกง
๘.เปรตไม่มีผิวหนัง เปรตคนฆ่าเเกะ
๙.เปรตหญิงประพฤตินอกใจสามี
๑๐.เปรตหลุมคูถ เปรตชายประพฤติผิดลูกเมียผู้อื่น
๑๑.ดำริของพญายมราช
๑๒.เครื่องจองจำที่ทารุณ
๑๓.เหตุที่ตถาคตบังเกิดขึ้น
๑๔.พระตถาคตเป็นผู้ฉลาดในวิวัฎฏะ

ภาพจากเพจ พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช   โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร วัดหน้าพระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น