จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ หมวดอุบายพิจารณาธรรม ชุดที่ ๑

๑.พระสูตรเมื่อมีเกิดเรามีความธรรมดา
๒.พระสูตรการมเปรียบด้วยรูรั่วของเรือ
๓.พระสูตรเเม้พระพุทธองศ์หนีความเป็นไปของกายไม่พ้น
๔.พระสูตรความพอใจเป็นเหตุเเห่งทุกข์
๕.พระสูตรความเมา ๓ ประการ
๖.พระสูตรความอร่อยที่ไม่คุ่มกับความทุกข์
๗.พระสูตรพึงเห็นว่าชีวิตนี้เเสนสั้น
๘.พระสูตรผู้ไม่ประมาทในความตายอันเเท้จริง

ภาพข้อมูล จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช โดยพระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น