จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554

ภาพปริศนาธรรม โรงมหรสพทางวิญญาน เรื่อง...ทะเลไฟ


เรื่อง...ทะเลไฟ

          
เรื่อง...ทะเลไฟ
เรือทองแล่นฝ่าทะเลไฟ
เรือของคนอย่างไรยังไม่แน่
เห็นทีจะขี้ขลาดและอ่อนแอ
จึงต้องแพ้แก่เนื้อหนังนั่งเฝ้าดู
จะออกไปนอกโลกต้องฝ่าไฟ
จะหมดทุกข์ต้องไปเหนือสิ่งคู่
จะพ้นตายต้องพรากจากตัวกู
เผากิเลสต้องอยู่ใจกลางไฟ
คนเขลาเขลาเหมาเหมาไปตามเขลา
ไม่อยากเข้าใกล้ไฟเพราะกลัวไหม้
ไฟของธรรมมีไว้เพื่อดับไฟ
ที่ไหม้ใจของสัตว์ในบัดดล
ตะบะธรรมกรรมฐานเปรียบปานไฟ
เผากิเลสสิ้นไปเหลือมรรคผล
อันไฟธรรมมีไว้ดับไฟคน
ดับแล้วพ้นทะเลไฟฝ่าไปเอยฯ


          ภาพ ทะเล เรือ และ ฝั่งแผ่นดิน เป็นอุปมาธรรมที่สะท้อน ฉากมหัศจรรย์ของท้องทะเลธรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แก่พระพุทธสาวก พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงความมหัศจรรย์ของ พระธรรมวินัย เปรียบได้กับ มหาสมุทร ๘ ประการ และ ทะเล ยังหมายรวมถึง ทะเลแห่งกิเลส.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น