จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2554

ภาพปริศนาธรรม โรงมหรสพทางวิญญาน เรื่อง...เสียงตบมือข้างเดียว

เรื่อง...เสียงตบมือข้างเดียว
เมื่อจิตรับอารมณ์ภายนอกแล้วไม่ยึดถือปรุงแต่งเป็นเราเป็นของเรา มีแต่สติปัญญาที่จะจัดการกับอารมณ์นั้นๆอย่างถูกต้อง จิตก็สงัดจากอารมณ์ทั้งปวง เสมือนเสียงแห่งความเงียบของมือที่ตบข้างเดียว ที่ปราศจากมืออื่นมาตบด้วย. ความเงียบสงัดชนิดนี้จึงดังก้องอยู่ในใจ กลบเสียงของโลกแห่งการตบมือสองข้างเสียสิ้น นี่คือความระงับดับทุกข์ที่แท้จริง; และอาจประมวลมาเป็นคำกลอนดังนี้

ภาพปริศนาธรรม โรงมหรสพทางวิญญาน
เรื่อง...เสียงตบมือข้างเดียว
มือฉันตบข้างเดียวส่งเสียงลั่น          มือท่านตบสองข้างจึงดังได้
เสียงมือฉันดังก้องทั้งโลกัย             เสียงมือท่านดังไกลไม่กี่วาฯ
เสียงความว่างดังกลบเสียงความวุ่น   ทั้งมีคุณกว่ากันทางหรรษา
เสียงสงบกลบเสียงทั้งโลกา            หูของข้าได้ยินแต่เสียงนั้นฯ
เสียงของโลกดังเท่าไรไม่ได้ยิน          เพราะเหตุวิญญาณรับแต่เสียงนั่น
เป็นเสียงซึ่งผิดเสียงอย่างสามัญ         เป็นเสียงอันดังสุดจะพรรณนาฯ
มือข้างเดียวตบดังฟังดูเถิด                  แสนประเสริฐคือจิตไม่ใฝ่หา
ไม่ยึดมั่นอารมณ์ใดไม่นำพา         มันร้องท้าเย้ยทุกข์ทุกเมื่อเอยฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น