จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

ท่องเที่ยวใต้สู่แดนธรรม สาระธรรมอันอุดม: เรื่องเล่าแง่คิดคติสอนใจ ..เรืิ่องเกี่ยวกับแม่ เ...

ท่องเที่ยวใต้สู่แดนธรรม สาระธรรมอันอุดม: เรื่องเล่าแง่คิดคติสอนใจ ..เรืิ่องเกี่ยวกับแม่ เ...: .. เหตุผลที่เราควรรักแม่ มากกว่าแฟน .. แม่. . . ไม่เคยหลอกให้เราหลงรัก เพราะเราเต็มใจรักแม่ โดยไม่ต้องหลง ... แม่. . . อาจเคยตีเราใ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น