จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การ์ตูนธรรมะสอนใจ มิลินทปัญหา ตอนที่ 1 พระเจ้ามิลินท์ผู้ยิ่งใหญ่

เรื่องย่อ 
เรื่องราว พ.ศ. 500 หรือหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 500 ปี ราชากรีกนาม "พระเจ้ามิลินท์" ผู้เกรียงไกรได้แผ่ขยายอำนาจมาถึงประเทศอินเดีย และเข้าปกครองเมืองสาคละ พระองค์ไม่เพียงแต่ปรีชาสามารถในการรบเท่านั้น แต่ยังมีสติปัญญาล้ำเลิศ ทรงโปรดศึกษาศาสนาปรัชญาต่างๆ รวมทั้งพุทธศาสนาด้วย

    พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ต้องใช้ปัญญาอย่างยิ่ง ในการทำความเข้าใจ พระเจ้ามิลินท์จึงโปรดที่จะถกเถียง ซักถาม และโต้แย้งเพื่อความงอกงามทางปัญญา จึงได้เที่ยวป่าวประกาศโต้ปุจฉา-วิสัชนา กับเหล่าพระภิกษุและสมณพราหมณ์ต่างๆ แต่ก็หาผู้ตอบคำถามให้กระจ่างแจ้งแก่พระองค์ไม่ได้

    จนกระทั่งได้มาพบกับพระหนุ่มนาม "พระนาคเสน" ผู้ซึ่งเจนจบและแตกฉานในพระไตรปิฎก อีกทั้งเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องหาภิกษุใดเทียบได้ พระเจ้ามิลินท์จึงได้คู่ปุจฉาวิสัชนาอย่างเข้มข้น พระนาคเสนสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆ นานาในเรื่องราวชีวิตมนุษย์ของพระเจ้ามิลินท์ได้อย่างถ่องแท้

    จนในที่สุดพระเจ้ามิลินท์ ผู้ซึ่งไม่ได้เลื่อมใสในพุทธศาสนามาก่อนก็ได้ยอมถวายตนเป็นพุทธมามกะและได้ บรรลุธรรมขั้นสูงอีกทั้งยังได้ทรงสร้างพระพุทธรูปองค์แรกในพุทธศาสนาขึ้นมา อีกด้วย

    เรื่องราวที่ปุจฉา ? วิสัชนา กันนั้นเปรียบเหมือนการจุดคบไฟขึ้นในความมืด เผยให้เห็นทางสว่างของชีวิต และได้ถูกรวบรวมขึ้นเป็นคัมภีร์สำคัญเรียกว่า "มิลินทปัญหา" เป็นเวลากว่า 2,000 ปี มาแล้ว ได้รับการยอมรับนับถืออย่างมากมายในหมู่ชนต่างๆ ทั่วโลกมาจนทุกวันนี้

   
 แนะนำตัวละครหลัก

    พระเจ้ามิลินท์ เป็นกษัตริย์ชาวกรีกที่ยิ่งใหญ่ รูปร่างสง่างามแข็งแรง ไว้หนวดเคราดูน่าเกรงขาม มีนิสัยก้าวร้าวดุดันในการสงคราม แต่ทรงมีความลึกซึ้งในความคิด ความอ่าน รักในความยุติธรรม ใจกว้าง ยอมรับฟังในเหตุและผล รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งเป็นผู้ที่คอยถามปัญหากับพระนาคเสน

    พระนาคเสน ท่านเป็นพระชาวอินเดีย "แขกขาว" บุคลิกสุขุมสง่างาม มีความเฉียบแหลมทางปัญญา เข้าใจธรรมะอย่างถ่องแท้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนทั่วไป เป็นผู้ที่ตอบปัญหาต่างๆ และชี้นำทางสว่าง ทางธรรมะแก่พระเจ้ามิลินท์

    พระมเหสี เป็นพระมเหสีของพระเจ้ามิลินท์ เป็นผู้หญิงสวยที่สุดในดินแดนโรมัน งดงาม ผมดำยาวสลวย ตาโต

    อนันตกาย หนึ่งในสองอำมาตย์คู่พระทัยของพระเจ้ามิลินท์ รูปร่างอ้วนใหญ่ รักการกินเป็นชีวิตจิตใจ ตลกเฮฮา

    ธุลีกาย อีกหนึ่งในสองอำมาตย์คู่พระทัยของพระเจ้ามิลินท์ รูปร่างผอมกะหร่องเหมือนไม้เสียบผี บุคลิกเงียบเฉย มักพูดคนละเรื่องกัน กับเรื่องที่เขาพูดกันอยู่

       มิลินทปัญหา ฉบับการ์ตูน ตอนที่ 1 พระเจ้ามิลินท์ผู้ยิ่งใหญ่

ตอนที่ 1 พระเจ้ามิลินท์ผู้ยิ่งใหญ่

ขอบคุณที่มา http://www.obm16.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น