จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555

การ์ตูนธรรมะแง่คิดสอนใจ มีตนเป็นที่พึ่ง มีปัญญาเป็นที่พึ่งของตน

หาใครคนอื่นมาเป็นที่พึ่งเราได้ตลอดไปนั้นไม่มี
มีตนเป็นที่พึ่ง มีปัญญาเป็นที่พึ่งของตนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น