จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

การ์ตูนนิทานเรื่องเล่าแง่คิดสอนใจ เรื่อง เย็นยอดกตัญญู ตอน ๓/๓

ต่อจากตอนที่แล้ว.....เป็นตอนจบ
จบแล้ว......เอวัง...ด้วยประการฉะนี้  
ใครที่อ่านจบหวังว่าคงได้แง่คิด แง่ธรรม มานั่งขบคิดทบทวนกับ เรื่องราวของ นายเย็นยอดกตัญญู แต่คงจะเป็นตัวละครทุกตัวที่ได้สอนอะไรเราด้วย เช่นกัน มองให้ดีมีธรรมะแฝงอยู่ในทุกๆตอน คำตอบคงอยู่ในใจคุณเอง ผมคงไม่ต้องเขียน แง่คิดอะไร เพราะเราต่างก็ได้เก็บเกี่ยวตามที่ปัญญาเรามองเห็น เช่นเเต่ล่ะคน......

เเต่เดียวข้อ ฝากทิศ ๖ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ ให้เราพิจารณา
ในเรื่อง ของ ทิศเบื้องหน้า
หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้า

คหบดีบุตร ! ทิศเบื้องหน้า คือ มารดาบิดา

อันบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ ประการ ดังนี้ว่า :-

 () ท่านเลี้ยงเราแล้ว เราจักเลี้ยงท่าน

() เราจักทำกิจของท่าน

() เราจักดำรงวงศ์สกุล

() เราจักปฏิบัติตนเป็นทายาท

() เมื่อท่านทำกาละล่วงลับไปแล้ว เราจักกระทำ

ทักษิณาอุทิศท่าน

คหบดีบุตร ! ทิศเบื้องหน้า คือ มารดาบิดา

อันบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ ประการเหล่านี้แล้ว

ย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยฐานะ ประการ คือ :-

() ห้ามเสียจากบาป

() ให้ตั้งอยู่ในความดี

() ให้ศึกษาศิลปะ

() ให้มีคู่ครองที่สมควร

() มอบมรดกให้ตามเวลา

เมื่อเป็นดังนี้ ทิศเบื้องหน้านั้น เป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้ว

เป็นทิศเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้น.

โดย อุตฺตมสาโร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น