จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

การ์ตูนแง่ลึกสอนใจ เรื่อง พึ่งรู้ความจริง ตอนฉันต้องตาย

ใครจะคิดฆ่าตัวตาย ช้าก่อน มาดูความจริงจากการ์ตูนนี้ ซึ่งเป็นความจริงของคนทุกคนในโลกนี้ ถ้าคุณกระโดดไป และลงไปอย่างนี้


  สุดท้าย แต่อาจจะสาย สำหรับคนที่ฆ่าตัวตายเสียแล้ว ความจริงของโลกนี้ อย่างหนึ่ง ไม่มีใครที่เกิดมา ที่ไม่เคยผิดหวัง ไม่เคยทุกข์  ไม่เคยผิดพลาด และอีกหลายอย่าง ปุถุชน(ผู้มีกิเลศ) อย่างเรา ยังไม่มีใครสมบูรณ์ไปทุกอย่าง ยังพร่องอยู่เสมอ ตราบใดที่ยังมี กิเลศ ตัณหา ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ที่ทำให้เกิดความพอใจ และไม่พอใจ เราต้องคิดเสมอว่า ทุกคนในโลกนี้ ไม่เว้นใคร ที่ยังมากด้วยอุปาทาน ความยึดมั่น ถือมั่น เป็นตัวเป็นฉัน เป็นเรา เป็นเธออยู่ ซึ่งกิเลศที่ทำให้เราเป็นจุดศูนย์กลางของการดูดความทุกข์ทั้งหลายเข้ามาในตัวเรา เพราะความไม่เข้าใจถ่องแท้ของจิตใจ ตัวเอง หรือธาตุแท้ ที่เรียกว่า อนิจจํ ทุกขํ อนัตฺตา ว่าเป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับชีวิตเรา หรือ สิ่งทั้งหลายในโลกอย่างไร เราก็ยังเรียกว่้าปุถุชนนั้นเอง ซึ่งเรียก อย่างนี้ ก็ต้องทำความเข้าใจว่า เรานั้นยังต้องประสบความไม่แน่นอน ความทุกข์ อีกหลากหลาย ซึ่งเป็นเรื่อง ปกติ ของเราในระดับนี้ และคนอื่นเช่นกัน ที่เขาเป็นอย่างที่เขาจะประสบในเรื่อง ความไม่แน่นอน ความทุกข์ต่างๆนาๆ ถ้าอยากจะเข้าใจสิ่งที่จะทำให้บรรเทาความทุกข์ ความเจ็บปวด แบบจริงๆ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงมีคำตอบให้เรา ชี้ทางให้เราเดินออกจากความทุกข์อย่างถูกต้อง และเป็นหนทางของการพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั้นจริงๆ อย่าลืม สัตว์ที่เรียก ว่า มนุษย์ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างประเสริฐ 
โชคดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา     โดย อุตฺตมสาโร                  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น