จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

ทายนิสัยคนเกิด ปีมะแม (เเพะ)นักกษัตรย์ที่ ๘ ทาย ๕ ตำรา

คนปีมะแม (แพะ)

ตำราที่ ๑
คนปีมะแม (แพะ)
ส่วนใหญ่แล้วแพะเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยจะหงุดหงิดในเรื่องอดีต และไม่ค่อยจะกังวลในเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคต
สักเท่าไรนัก เป็นคนที่เกิดมาสบายๆ มักมีความสุขกับการพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ เดินทางสายกลางได้ดีไม่มีปัญหา มากกว่าที่จะแกร่งแย่งชิงดี หรือตะเกียกตะกายบ้าบอ คอแตกเพื่อให้ได้สิ่งที่เกินตัว มักชอบที่จะอยู่อย่างสบาย ๆ และสงบชอบใกล้ชิดธรรมชาติที่สวยงาม
เป็นคนที่อ่อนไหว ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลง เคารพกฎเกณฑ์ ซื่อตรง หัวโบราณ มีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นมิตร มากกว่าที่จะคอยสร้างศัตรู เสียสละไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมกับใคร และมักจะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกกรณีไม่ว่าจะหนักหรือเบาแค่ไหนก็ตาม
แต่ด้วยความที่เป็นคนที่ชอบเห็นอกเห็นใจชาวบ้าน บางทีก็ต้องมานั่งแบกรับภาระหรือปัญหาของคนอื่นให้วิตกกังวลและคิดมากได้เหมือนกัน เนื่องจากเป็นคนที่มีจิตใจดีและห่วงใยเพื่อนหรือคนที่ตนรักมาก ๆ แต่ในบางคนก็อาจเป็นแพะที่ดุร้าย มองโลกในแง่ร้าย วิตกจริต เปราะบางรักอิสระ ชอบความตื่นเต้นและอยากรู้อยากเห็นจนนำความยุ่งยากมาสู่ชีวิตได้ (พวกแพะรับบาป)

ปีมะแม แพะ ผู้มีศิลปและวาทศิลป์

ตำราที่ ๒
พยากรณ์ คนเกิดปีมะแม
อย่างละเอียดตลอดชีวิต
 ๑. ชาติและธาตุกำเนิด
  คนเกิดปีมะแม ชาติกำเนิดเป็นเทพธิดา ทรงแพะเป็นพาหนะ ธาตุทอง ทางวิชาโหราศาสตร์เรียกบุคคลเกิดปีนี้ว่าเป็น แพะแต่แพะมีหลายชนิด ได้แยกกำเนิดออกเป็นเดือนเกิดดังต่อไปนี้

  เกิดเดือนอ้าย, สิบเอ็ด, สิบสอง ชาติกำเนิดเป็น แพะพิการธาตุทองขาว

  เกิดเดือนยี่, สาม, สี่ ชาติกำเนิดเป็น พระยาแพะหรือ แพะพระยาเลี้ยงธาตุทองแท้

  เกิดเดือนห้า, หก, เจ็ด  ชาติกำเนิดเป็น แพะบนภูเขาธาตุทองฝ้า หรือธาตุทองไม่บริบูรณ์

  เกิดเดือนแปด, เก้า, สิบ  ชาติกำเนิดเป็น แพะชาวบ้านหรือ แพะพื้นเมืองธาตุทองราศีหรือธาตุทองไม่บริสุทธิ์

๒. อาชีพและความรัก

 คนเกิดปีมะแมมีนามว่าเป็น แพะจึงมีนิสัยเป็นคนช่างพูด วาจาอ่อนหวานไพเราะ ช่างประจบประแจง เป็นที่ถูกใจของคนทั่วไป

            เป็นคนชอบเรียน เป็นนักค้นคว้าและชอบสมาคมเพื่อหาความรู้มาประกอบคำพูให้เป็นคนมีเหตุผล

            เมื่อเยาว์วัยได้รับความเดือดร้อน ไม่ค่อยจะมีความสุขนัก ต่อเมื่อเจริญวัยขึ้นแล้วจึงค่อยมีความสุขกายสบายใจ อุดมด้วยทรัพย์สินธนสารสมบัติและเงินทอง

            อาชีพ  การงานที่คนเกิดปีมะแมจะทำให้เหมาะสมก็คืองานที่เกี่ยวกับการใช้ปฏิภาณไหวพริบและคำพูด หรืองานที่ใช้ปากและสมอง เป็นงานที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งอาจจะทำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ชีวิตได้ดีก็คือ

            ก. เป็นนักโฆษณา

            ข. ปาฐกถา บรรยาย และอบรมสั่งสอน เช่น ครู อาจารย์

            ค. ทนายความ นักการเมือง

            ฆ. การประพันธ์ เลขานุการ

            ง. ค้าขาย นายหน้า

            ความรัก  บุคคลเกิดปีนี้เป็นผู้ที่มีความรักที่ร้อนแรงไปด้วยกามารมณ์ ถ้าได้สมรักสมรสอยู่เสมอแล้ว ความรักของบุคคลพวกนี้ก็จะยืดยาวถาวรต่อไปได้ยืนนาน หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด อ่อนแอในเรื่องของการสมรักแล้ว วิถีชีวิตสมรสก็มักจะผันแปรไปเป็นการคบชู้ มีเมียใหม่หรือมีเมียมากไปได้ ซึ่งทางวิชาโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า มีกามารมณ์ร้อนแรง มากชู้หลายเมีย

๓. ชีวิตและการวิวาห์

 เดือนอ้ายหรือธันวาคม

            คนเกิดเดือนอ้าย จะต้องสีเนื้อดำแดง จึงจะถูกกับโฉลกของตน และมีรูปร่างเล็กสูงโปร่งดี มิตรสหายที่จะนำประโยชน์และให้คุณ ต้องเป็นคนสีเนื้อดำแดงหรือเรียกว่าคนเนื้อสองสี

            อริหรือศัตรู เป็นคนมีลักษณะนัยน์ตาเหลือง ผมหยิกหยอง ถ้าสตรีจะมีลักษณะเป็นคนนมยาน

            เป็นคนมีวาสนาดี ไม่ค่อยมีความเดือดร้อน แต่คำพูดมักไม่ค่อยจะได้ความจริง จะได้คู่ครองเป็นคนดุร้าย ถ้ามีบุตรชายก่อนดีมีความเจริญรุ่งโรจน์

 เดือนยี่หรือมกราคม

            คนเกิดเดือนยี่ ต้องมีสีเนื้อขาวเหลือง จึงจะถูกกับโฉลกดี และมีลักษณะเอวเล็กบางร่างโปร่งจึงจะดี

            อริศัตรู ถ้าเป็นชายมีรูปร่างผิวเนื้อดำแดง ถ้าเป็นหญิงจะมีลักษณะขาวสูง คนผิวดำเป็นศัตรูทุกเพศ

            จะได้คู่เป็นที่พึ่ง ถ้ามีบุตรเป็นชายก่อนดี

 เดือนสามหรือกุมภาพันธ์

            คนเกิดเดือนสาม มีลักษณะกลางๆ ไม่สูงต่ำหรือดำขาวนักจึงจะดี อาศัยเจ้านายหรือค้าขายดี จะมีความรุ่งเรือง จะได้คู่เป็นผู้มีเกียรติยศและมีมารยาท แต่นิสัยไม่ค่อยตรงกัน

 เดือนสี่หรือมีนาคม

คนเกิดเดือนสี่ ถ้ามีผิวเนื้อสองสีจะต้องโฉลกดี จะเป็นคนมีบุญวาสนาดี

            อริศัตรู ไม่ปรากฏลักษณะ แต่มิตรที่จะนำประโยชน์หรือให้คุณเป็นคนมีสีเนื้อดำแดง ถ้ามีบุตรชายก่อนดีจะมีความสุขและเจริญรุ่งเรือง

 เดือนห้าหรือเมษายน

            คนเกิดเดือนห้า มีผิวเนื้อดำแดง จึงจะต้องโฉลกดี มิตรที่จะให้ประโยชน์หรือให้คุณเป็นคนมีผิวเนื้อดำแดง

            อริศัตรู มีลักษณะผมหยิกนัยน์ตาเหลือง

            ชายเกิดเดือนนี้ จะเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดดี ถ้าเป็นสตรีจะเป็นคนมีทรัพย์มาก

            จะได้คู่เป็นคนปากร้าย บุตรที่เกิดคนแรกถ้าเป็นหญิงจะให้คุณประโยชน์ดี

 เดือนหกหรือพฤษภาคม

            คนเกิดเดือนหก ถ้ามีผิวเนื้อขาว ร่างสูงโปร่งจึงจะถูกโฉลกดี แต่คนที่เกิดเดือนนี้มักอาภัพ หาความสุขไม่ค่อยได้ พูดจาไม่ค่อยไพเราะ เป็นคนมีนิสัยเป็นคนจู้จี้จุกจิก จะได้คู่เป็นคนอารมณ์เย็น ใจบุญ

            อริศัตรู เป็นคนลักษณะผิวเนื้อดำแดง ถ้าบุตรคนแรกเป็นชายจะให้คุณประโยชน์ดี

 เดือนเจ็ดหรือมิถุนายน

            คนเกิดเดือนเจ็ด ถ้ามีรูปร่างลักษณะผิวเนื้อดำแดงจะถูกกับโฉลกดี เป็นคนมีปัญญาหาทรัพย์เลี้ยงตัวเองได้

           มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์ เป็นคนมีผิวเนื้อค่อนข้างดำ

            อริศัตรู เป็นคนมีลักษณะบอบบาง นัยน์ตาสีเหลือง

       คู่ครอง เป็นคนมีมารยาทและวาจาเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ถ้าบุตรคนแรกเป็นหญิงมีคุณประโยชน์ดี

 เดือนแปดหรือกรกฎาคม

     คนเกิดเดือนแปด ถ้ามีรูปร่างลักษณะเป็นคนสูงโปร่ง ร่างเล็กจึงจะถูกโฉลกดี และมีผิวเนื้อดำแดง

 คนเกิดเดือนนี้ ถ้าเป็นสตรีอาภัพ ถ้าเป็นชายจะมีความสุขสมบูรณ์ดีเมื่อวัยชรา

    อริศัตรู ชายเป็นคนผมหยิกนัยน์ตาเหลือง หญิงเป็นคนนมยาน

            คู่ครอง จะได้คู่เป็นคนดุร้าย

 เดือนเก้าหรือสิงหาคม

      คนเกิดเดือนเก้า ต้องมีผิวเนื้อขาวเหลือง จึงจะถูกกับโฉลกดี

            อริศัตรู ชาวผิวเนื้อดำแดง หญิงผิวขาวสูง

            มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์เป็นคนเอวบางร่างเล็ก

            คู่ครอง จะได้คู่ที่มั่งมีเงินทองเป็นที่พึ่งได้ดี บุตรคนแรกถ้าเป็นชายจะให้คุณประโยชน์ดี

 เดือนสิบหรือกันยายน

            คนเกิดเดือนสิบ ต้องเป็นคนมีผิวเนื้อดำแดงจึงจะต้องโฉลกดี มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์เป็นคนผิวเนื้อค่อนข้างขาว อริศัตรูเป็นคนปากร้าย

            คนเกิดเดือนนี้ สตรีจะเป็นคนอาภัพ ถ้าเป็นชายจะมีชื่อเสียงโด่งดัง จะได้คู่เป็นผู้มีเกียรติและมารยาทงาม แต่มีนิสัยไม่ค่อยจะตรงกัน

 เดือนสิบเอ็ดหรือตุลาคม

            คนเกิดเดือนสิบเอ็ด ถ้ามีผิวเนื้อดำแดงหรือขาวเหลืองจะถูกโฉลกดี มิตรที่จะให้คุณประโยชน์เป็นคนผิวเนื้อดำแดง คนเกิดเดือนนี้มักจะมีศัตรูเกิดขึ้นเองไม่ว่าจะอยู่ที่ใด โดยไม่ได้ทำอะไรให้ใคร แต่ก็ยังดีว่าศัตรูเหล่านั้นทำอะไรไม่ได้ เป็นคนมีสติปัญญาดี

            คู่ครองเป็นคนปากจัด ถ้าบุตรคนแรกเป็นชายจะให้คุณดี

 เดือนสิบสองหรือพฤศจิกายน

            คนเกิดเดือนสิบสอง ถ้ามีผิวเนื้อดำแดงจะถูกโฉลกดี มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์เป็นคนผิวเนื้อสีเดียวกัน

            อริศัตรู เป็นคนผมหยิกตาเหลือง คู่ครองเป็นคนปากร้าย บุตรคนแรกถ้าเป็นหญิงดี จะให้คุณและเจริญดี มีสติปัญญาดี

ตำราที่ ๓
ปีมะแม
เป็นคนที่รักความสงบ ระมัดระวังรอบคอบ เรียบร้อย มีความสุขุมหนักแน่น มีน้ำใจ โอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น เป็นคนน่ารักเสียสละต่อส่วนรวม เป็นคนเคารพกฎเกณฑ์ เคารพต่อแบบแผนส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ไม่มีเลห์เหลี่ยมกับใคร จะตัดสินใจเชื่องช้าไม่มีความเด็ดขาด ขาดบุคลิกของการเป็นผู้นำ เป็นผู้ติดตามที่ดีมาก จะเดินสายกลางไม่นิยมความรุนแรงหรือการต่อสู้ชิงดีชิ งเด่น ชอบการ ประนีประนอมแก้ปัญหาโดยสันติวิธี มีวาทศิลป์ในการพูดการเจรจาด้วยความสุภาพ เป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ในการที่จะคลี่คลายบรรยากาศที่ต ึงเครียดได้ มีความอดทนต่อเพื่อนฝูง มีความสามารถที่จะเอาตัวรอดจากสถาณการณ์ที่เลวร้ายได ้เป็นผู้ที่มีความอ่อนไหวมาก มองโลกในแง่ร้าย วิตก กังวล จิตใจเปราะบาง อารมณ์ศิลปิน มีความสามารถทางศิลปะอยู่ในตัว ชอบแต่งกายเรียบง่าย มีความสะอาด เรียบร้อย รักความสงบสุข ไม่ค่อยเปิดเผยความในใจให้ผู้อื่น รู้ถึงแม้จะโกรธหรือเกลียดใครก็ไม่ค่อยแสดง อารมณ์ออกมาให้เห็น

ตำราที่ ๔
  คนเกิดปีมะแม - แพะ  เป็นเทวดาผู้หญิง ธาตุทอง มิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นปาริชาติ และต้นไผ่ป่า
            ผู้ใดเกิดปีมะแม่ ชันษาตกอยู่ที่มือซ้ายพรหม พระอาทิตย์เป็นปาก เจรจาเป็นที่ชอบใจแก่คนทั้งหลาย มีสมณชีพราหมณ์เป็นต้น พระจันทร์กับพระพุธเป็นมือทำการงานหยาบ  เอาดีไม่ได้ แต่เป็นคนมีมานะดี พระอังคารเป็นใจ ชอบเรียนวิชาความรู้ต่าง ๆ มีวิชาปานกลาง พอเลี้ยงตัวได้ พระพฤหัสบดีกับพระเสาร์เป็นเท้า มักต้องเป็นคนเดินมาก  พระศุกร์เป็นที่นั่ง เป็นคนมีตัณหาแรง เมื่อน้อยอาภัพ พึ่งผู้อื่นมิได้ เป็นคนปากแข็ง ใจแข็ง
            ได้เมื่อพระพรหมนารอทเสด็จจากพรหมโลก หาบทองลงมายังเมืองมนุษย์ จะได้ทรัพย์สินเงินทอง ผ้าผ่อนแพรพรรณ เพราะเจ้าขุนมูลนาย ทำราชการจะได้เป็นใหญ่เป็นโต มียศฐาบรรดาศักดิ์สูง
            คนเกิดปีมะแม เดือนห้า เดือนหก เดือนเจ็ด ตกแพะหาผลไม้ ธาตุทองมีฝ้า มักตกเข็ญใจ ทำราชการพอปานกลาง ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายพอมีอันจะกินเทียมเพื่อน มักชอบเรียนวิชาความรู้ต่าง ๆ มีความรู้พอเลี้ยงตัวได้
            คนเกิดปีมะแม เดือนแปด เดือนเก้า เดือนสิบ ตกแพะคนเลี้ยง ธาตุทองมีราคี ทำราชการดีแต่มักจะเกิดความอยู่เนือง ๆ ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายดี เมื่อแก่มีทรัพย์ ใจบุญ
            คนเกิดปีมะแม เดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง เดือนอ้าย ตกแพะดาบส ธาตุทองขาว ทำราชการมิสู้ดี ให้เกรงจะเจ็บมือเจ็บเท้า ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายมิสู้ดี หาได้ไว้มิคงที่ มีใจกล้าหาญ มีปัญญาดี รู้เท่าทันคน
            คนเกิดปีมะแม เดือนยี่ เดือนสาม เดือนสี่ ตกแพะพระยาเลี้ยง ธาตุทองเนื้อดี ใจอ่อน ทำราชการจะเป็นใหญ่เป็นโต ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายดี มีทรัพย์มาก ใจบุญ มีปัญญาดี
    คนเกิดปีมะแม วันอาทิตย์ แพะกลางตลาด หาได้ไว้มิคงมิดี
    คนเกิดปีมะแม วันจันทร์ แพะเศรษฐีเลี้ยง อุดม ดีนัก
     คนเกิดปีมะแม วันอังคาร แพะตาบอด หากิน กันดาร มิดี
     คนเกิดปีมะแม วันพุธ แพะราชครูเลี้ยง มีปัญญา ดีนั
คนเกิดปีมะแม วันพฤหัสบดี แพะพระโพธิสัตว์เลี้ยง จะได้เป็นใหญ่ ดีนัก
     คนเกิดปีมะแม วันศุกร์ แพะไม่มีเจ้าของ มักจะต้องลำบาก มิดี
   คนเกิดปีมะแม วันเสาร์ แพะคนตาบอดเลี้ยง จะต้องลำบาก มิดี

ตำราที่ ๕

ดวงคนที่เกิดปีมะแม


ดวงคนที่เกิดปีมะแม

  ลักษณะเฉพาะ
เป็นคนที่รักความโรแมนติก ชอบเพ้อฝัน ชอบจินตนาการเรื่อยเปื่อย ชอบศิลปะ

จุดเด่น
มีความรับผิดชอบสูง เมื่อได้รับมอบหมายหน่าที่แล้วจะทำอย่างเต็มที่เลยหล่ะ

จุดอ่อน
ชอบเสียใจแบบออกนอกหน้าไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กสักแค่ไหนก็ตาม

คู่รักที่เหมาะสม
ปีเถาะ ปีกุน หรือปีมะเมีย

  คนที่เกิดปีนี้มีความสง่างาม มีเสน่ห์ เป็นศิลปิน ชอบเพ้อฝัน มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าบรรดาผู้เกิดปีอื่นๆ งดงามด้วยกิริยามารยาท มีเสน่ห์ทำให้มีคนมาหลงรัก และชื่นชอบมากมาย

  คนที่เกิดปีนี้ ต้องการความรักความคุ้มครองตลอดเวลาไม่กล้าตัดสินใจในสิ่งใหญ่เกินตัว กลัวความล้มเหลว ชอบมองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อน คนเกิดปีนี้ค่อนข้างขี้เกียจ ดังนั้นจึงชอบคบหากับคนร่ำรวยไม่ชอบคบคนที่มรฐานะด้อยกว่า ชอบความสะดวกสบายเนื่อง จากคนที่เกิดปีนี้ไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาด ไม่กล้าจะทำอะไรเลยถ้าไม่มั่นใจ จึงต้องศึกษาสิ่งที่จะทำอย่างระเอียดถี่ถ้วนก่อนทำ คนเกิดปีนี้เป็นคนไม่มีระเบียบ ไม่เหมาะที่จะทำธุรกิจ เหมาะแก่เป็น ช่างฝีมือ ศิลปิน หรือนักเขียน หรืออาชีพที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางศิลปะ

  คนเกิดปีนี้เป็นคนโรแมนติก อ่อนไหวง่ายเป็นคนนุ่มนวล และช่างเอาใจ จึงทำให้ใครๆ ก็ติดกับเสน่ห์ถอนตัวไม่ขึ้นอยู่เสมอ คู่ที่เหมาะสมที่สุดคือคนเกิดปีกุน รองลงมาคือปีมะเมียหรือมะโรง ที่พอเข้ากันได้บ้างคือปีวอก มะเส็งหรือจอ ปีต้องห้ามคือ ปีชวด ฉลู ระกา ขาล หรือมะแมด้วยกัน

ความรัก
  คนเกิดปีนี้มักประสบความสำเร็จในเรื่องความรัก มีความโดดเด่นเรื่องการงาน และการเงิน และในเรื่องความรักเป็นอย่างยิ่ง ชอบจินตนาการเรื่องความรักไปไกลเป็นพิเศษ รักใครชอบใครก็มักหลงใหลใฝ่ฝันเลยหล่ะ เมื่อรักใครมากก็จะทุ่มเทให้อย่างเต็มที่ เวลาผิดหวังก็ผิดหวังเต็มที่เช่นกัน แต่คนเกิดปีนี้มักไม่เข็ดในเรื่องความรักง่ายๆ จนอาจถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่า คนที่เกิดปีนี้กว่าจะเจอคู่แท้ ก็ต้องใช้เวลานานพอควร และเมื่อเจอคู่แท้แล้วชีวิตรักมักยืนยาว

รวบโดยชัยวัฒน์ ทองพริก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น