จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

การร่วมทำงานประสบความสำเร็จ อย่างฝูงหาร

มนุษย์สัตว์สังคมหนีไม่ได้ที่จะใช้ชีวิตอย่างลำพัง เมื่อการอยู่โดยการพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าโลกนี้ช่างสนุกและมีความสุข แล้วเราจะเลือกเบียดเบียนกันทำไม คลิปนี้สำหรับการทำงานเป็นทีม การรักสามัคคี เกื้อกูล ตามบทเรียนแต่ละบทถือว่าคุ้มค่าสำหรับคนดู การร่วมงานเป็นทีม ช่วยแสดงความพอใจคิดเห็นด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น