จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

ภาพกิจกรรม สอนธรรมศึกษา ที่โรงเรียนเคร่งธรรมวิทยา อ.ชะอวด ต.เคร็ง วันที่ ๘-๑๒ พย.๕๓ (พระนักศึกษาจาก มจร.)

  การสอนธรรมศึกษานี้ มีความสำคัญ ที่ว่า ทั้งสอนและบอก ให้กับเยาวชน นั้นมีความคุ้นเคยกับหลักธรรมคำสอน และพิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งเรื่องราวทางพุทธศาสนา อื่นๆ ที่เยาวชนควรจะได้รับฟัง รับรู้ โดยจะสนใจหรือไม่สนใจ แต่ครูพระหน้าที่ สอน บอก อบรม ก็ต้องทำจนกว่าแน่ชัดว่า เยาวชนทั้งหลายจะรู้จัก พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ และศาสนพิธี ในหลักที่ว่า จะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ กับเยาวชนที่จะเป็นผู้ใหญ่รุ่นหน้าต่อไป ไม่อย่างนั้น คนรุ่นใหม่หรือรุ่นอื่นๆในภาวะข้างหน้า อาจจะไม่เคยรู้จัก พระพุทธศาสนาเสียเลย ว่ามันคือ อะไร และมันจะค่อยๆร้างหาย เหมือนกับ พุทธศาสนาในอินเดีย หวังว่าอย่างน้อย ยังมีเด็กรุ่นนี้ที่รู้ จักพระพุทธเจ้าในแง่บุคคลทางประวัติศาสตร์ ก็ยังมีโอกาสที่เขาเหล่านั้นเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ จะสามารถตียอดให้ไปถึงแก่น พุทธศาสนาได้ ขอฝากศาสนาไว้กับพวกเธอ พระสงฆ์บางส่วนที่ตระหนักถึงคุณค่าก็จะต้องทำหน้าที่ต่อไปเช่นกัน. 
                                                        อุตฺตมสาโร ภิกขุ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น