จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

กลอนธรรม พุทธทาส ศีลธรรมกลับมาเถิด

กลอนธรรม พุทธทาส ภิกขุ ชุด ศีลธรรม

ความหมายของศีลธรรม
 • ศีลธรรม ความปกติ ตามธรรมชาติ
  ศีลธรรม ตามอำนาจ คนจัดสรร
  ศีลธรรม คือสุข-สะดวก บวกเข้ากัน
  ศีลธรรม คนทุกวัน หันหัวลง
 • ศีลธรรม นำปุถุชน ดลอริยะ
  ศีลธรรม รวมฐานะ ที่พึงประสงค์
  ศีลธรรม ทุกทุกส่วน ล้วนเส้นตรง
  ศีลธรรม นำสูงส่ง ตรงต่อญาณ
 • ศีลธรรม ปริยัติ จัดฐานราก
  ศีลธรรม มีวิบาก ล้วนสุขศานติ์
  ศีลธรรม สะอาด สว่าง สงบ บรรจบงาน
  ศีลธรรม ส่วนอวสาน นิพพานแล ฯ

ศีลธรรมกลับมาเถิด!
 • กลับมาเถิด ศีลธรรม กลับมาเถิด!
  กำลังเกิด ภัยร้าย อันใหญ่หลวง
  แก่สัตว์โลก ทั่วถิ่น จักรวาลปวง
  น่าเป็นห่วง ความพินาศ ฉกาจเกิน
 • กลับมาเถิด ศีลธรรม กลับมาเถิด!
  ในโลกเกิด กลียุค อย่างฉุกเฉิน
  หลงวัตถุ บ้าคลั่ง เกินบังเอิญ
  มัวเพลิดเพลิน สิ่งกาลี มีกำลัง
 • กลับมาเถิด ศีลธรรม กลับมาเถิด!
  ความเลวร้าย ลามเตลิด จวนหมดหวัง
  รีบกลับมา ทันเวลา พาพลัง
  มายับยั้ง โลกไว้ ให้ทันกาล ฯ


ศีลธรรมกับคน  
 • ศีลธรรมเลว คนก็ได้ กลายเป็นผี
  หาความดี ไม่ประจักษ์ สักเส้นขน
  ศีลธรรมดี ผีก็ได้ กลายเป็นคน
  ที่เลิศล้น ภูมิใจ ไหว้ตัวเอง
 • ศีลธรรมต่ำ เปลี่ยนคน จนคล้ายสัตว์
  จะกินกัด โกงกัน ขมันเขม็ง
  ศีลธรรมสูง คนสดใส ไม่อลเวง
  ล้วนยำเกรง กันและกัน ฉันเพื่อนตาย
 • ศีลธรรมนี้ ทุกวัน มันตายซาก
  คนมีปาก ก็ไม่พล่าม ศีลธรรมหาย
  ศีลธรรมกลับ มาเมื่อไร ทั้งใจกาย
                                              คนจะหาย จากทุกข์ เป็นสุขเอง ฯ


ถ้าศีลธรรมไม่กลับมา
 • ถ้าศีลธรรม ไม่กลับมา โลกาวินาศ
  มนุษยชาติ จะเลวร้าย กว่าเดรัจฉาน
  มัวหลงเรื่อง กิน กาม เกียรติ เกลียดนิพพาน
  ล้วนดื้อด้าน ไม่เหนี่ยวรั้ง บังคับใจ
 • อาชญากรรม เกิดกระหน่ำ ลงในโลก
  มีเลือดโชก แดงฉาน แล้วซ่านไหล
  เพราะบ้ากิน บ้ากาม ทรามเกินไป
  บ้าเกียรติก็ พอไม่ได้ ให้เมาตน
 • อยากครองเมือง ครองโลก โยกกันใหญ่
  ไม่มีใคร เมตตาใคร ให้สับสน
  ขอศีลธรรม ได้กลับมา พาหมู่คน
  ให้ผ่านพ้น วิกฤตการณ์ ทันเวลา ฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น