จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Pink Mango 42 Talk ริว จิตสัมผัส เรื่องกรรมการฆ่าตัวตายและเรื่องกรรมเป็นเกย์


ริว จิตสัมผัส เรื่องกรรมการฆ่าตัวตายและสาระหลักคิดเรื่องกรรม

ริว จิตสัมผัส เรื่องกรรมการฆ่าตัวตาย
ในส่วนตัวยอมรับชายคนนี้ มีหลักการมีเหตุผล มีธรรม มีแง่คิด ไม่เห็นประโยชน์เอาดีใส่ตัว มีใจเมตตา กรุณา ไม่ให้คนมัวแต่เชื่อโดยไม่มองย้อนคิดทบทวนตัวเองด้วยสติปัญญา เตือนคนให้สร้างกรรมดี ระวังกรรมชั่ว  ไม่หลงตัวเอง อยู่อย่างคนสามัญปกติ ไม่อวดอ้าง มีหลายอย่างที่เราสัมผัสได้จากชายคนนี้ เขาสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องกรรมดีกรรมชั่ว ว่ามีผลจริงๆให้กับใครหลายคน ยืนหยัดเผยแผ่ความจริงที่มนุษย์มองข้ามจากหลักคำสอนทางศาสนา หวังว่าเราควรจะจับหลักที่คนผู้นี้พูดมาให้มาขบคิดเพื่อทบทวนการกระทำของตัวเองอีกครั้ง อย่างไม่ประมาทในการใช้ชีวิตต่อไปในปัจจุบันและข้างหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น