จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ภาพประกอบ พุทธวจน ,พุทธพจน์ คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช ชุด พุทธพจน์ ชุด ๗

ภาพเรียงตามลำดับหัวข้อ
๑.พระโสดาบัน รู้จักปัจจุปาทานขันธ์
๒.พระโสดาบันละสังโยชน์ ๓ ข้อ มี ๓ จำพวก
๓.มารทูลขอให้นิพพาน
๔.มุมเล็กน้อยมุมหนึ่งของความทุกข์ที่พระองศ์ไม่มี
๕.เมื่อจะกระทำควรพิจารณาเสียก่อน
๖.เมื่อถูกกล่าวด้วยความไม่จริง


จัดทำเนื้อหาภาพเเละรวบรวม โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร ภิกขุ  วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น