จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ภาพประกอบ พุทธวจน ,พุทธพจน์ คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช ชุด พุทธพจน์ ชุด ๕

หัวข้อเรื่องเรียงตามลำดับ
๑.ลักษณะการพูดของสัตบุรุษ ประการที่ ๑
๒.ลักษณะการพูดของสัตบุรุษ ประการที่ ๒
๓.สัทธานุสารี
๔.หลักการให้ทาน
๕.การปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ ย่อมมีได้เพราะการประชุมพร้อมกัน ๓ อย่าง
๖.ถ้อยความกำลังใจของอุบาสิกา ผู้ประพฤติพรหมจรรย์จัดทำเนื้อหาภาพเเละรวบรวม โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร ภิกขุ  วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น