จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ภาพประกอบ พุทธวจน ,พุทธพจน์ คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช ชุด พุทธพจน์ ชุด ๑๔

ภาพเรียงลำดับตามหัวข้อ
๑.สังคหวัตถุ ๔ ธรรมเเห่งการสงเคราะห์
๒.การเเสดงธรรมที่ไม่ใช่ทำได้ง่าย
๓.อานิสงค์เเห่งการให้ทาน
๔.จิตเเห่งทานเเละการอนุโมทนาบุญ
๕.ธรรม ๔ ประการเพื่อความเจริญเเห่งปัญญา
๖.หมู่มนุษย์ผู้เลาะอยู่ตามฝั่งมีมาก


จัดทำเนื้อหาภาพพุทธวจนเเละรวบรวม โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร ภิกขุ  วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น