จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ภาพประกอบ พุทธวจน ,พุทธพจน์ คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช ชุด พุทธพจน์ ชุด ๘

ภาพเรียงตามลำดับหัวข้อเรื่อง
๑.ละสังโยชน์ ๓ เเละกรรมที่พาไปอบาย คือ โสดาบัน
๒.เลือดที่เคยสูญเสีย
๓.การติเตียนที่ได้บาป
๔.สุขที่ไม่ควรกลัว
๕.อย่ากล่าวเรื่องทุ่มเถียง เเก่งเเย่งกัน แต่จงกล่าวเรื่องความพ้นทุกข์
๖.หมดกลม หยุดหมุน (ขยายความพุทธภาษิต)


จัดทำเนื้อหาภาพเเละรวบรวม โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร ภิกขุ  วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น