จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ภาพประกอบ พุทธวจน ,พุทธพจน์ คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช ชุด พุทธพจน์ ชุด ๑๒

ภาพเรียงลำดับตามหัวข้อ
๑.นิยาม ศัพท์ ที่เรียกว่า วิชชา และ อวิชชา
๒.คำชี้ชวนวิงวอน
๓.ผู้เห็นโทษเเล้วคืนตามธรรม
๔.ฆราวาสคับเเคบเป็นทางมาเเห่งธุลี
๕.ชีวิตสั้นดุจหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้า
๖.ผู้ให้อะไร ชื่อว่าเป็นการให้สิ่งใด
๗.ดาราศาสตร์ในพระพุทธศาสนา

จัดทำเนื้อหาภาพพุทธวจนเเละรวบรวม โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร ภิกขุ  วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช

1 ความคิดเห็น:

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น