จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ภาพประกอบ พุทธวจน ,พุทธพจน์ คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช ชุด พุทธพจน์ ชุด ๙

ภาพเรียงลำดับตามหัวข้อเรื่อง
๑.ผู้รอดจากการสึก
๒.การท่องเที่ยวที่เเสนยาวนาน
๓.การตั้งความเพียรให้พอดี
๔.ภพภูมเปรตเท่านั้น ที่บริโภคทานจากการอุทิศได้
๕.ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละขาดซึ่งภพ
๖.เหตุให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ด้วยพระเถระเป็นตัวอย่าง
จัดทำเนื้อหาภาพพุทธวจนเเละรวบรวม โดย พระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร ภิกขุ  วัดหน้าพระบรมธาตุ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ จากเพจพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น