จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บทกลอนสอนใจ เห็นดี พูดดี เรื่องเขาบ้าง

เห็นดี พูดดี เรื่องเขาบ้าง

พูดแต่เรื่อง ดีดี ของคนอื่น    
แม้ต้องฝืน คอยฝึก เป็นนิสัย
พูดแง่ดี ละแง่ชั่ว ฝึกเอาไว้
แม้เรื่องใด จะเจริญ แก่ตัวเอง
สิ่งสำคัญ หัดเห็นดี เขาเสียบ้าง
ต้องหัดล้าง ดวงตาจิต คิดข่มเหง
ล้างแต่เรื่อง ล้างตาจิต ตานักเลง
ชั่วจะเกรง ตาใจเรา มิกล้ำกลาย.
                                                          บัวเพลิง.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น