จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สาระภาพพุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ 11 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ11 มิถุนายน 2556 22:54

    ถ้ายังไม่รู้อริยสัจ4แจ้งแทงตลอดสายนั้นพระองค์ทรงตรัสเรียกว่าสัตว์ทั้งหมด นั้นแหละ

    ตอบลบ

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น