จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สาระภาพพุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์5ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น