จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555

สาระภาพพุทธวจน คำของพระพุทธเจ้า ชุด๕ สังเลขธรรม ธรรมเพื่อการขูดเกลากิเลศ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น