จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ภาพประกอบ พุทธวจน ,พุทธพจน์ คำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช ชุด พุทธพจน์ ชุด ๑๘

เรียงลำดับตามหัวข้อธรรม

๑.ทิศเบื้องหน้า หน้าที่ของบิดา มารดา ปฏิบัติต่อบุตร
๒.โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
๓.กามเป็นเครื่องผูก
๔.การเกิดขึ้นของตัณหา
๕.สิ่งใดมีความเกิดเป็นธรรมดา....
๖.คนบางคนในโลกที่ไม่กลัวตาย
๗.สิ่งที่ซ่อนอยู่ในกาย
๘.จุดประสงค์ของพรหมจรรย์
๙.เจริญอานาปนสติเป็นเหตุให้รู้ลมหายใจสุดท้าย
๑๐.ถ้อยคำที่บุคคลถูกกล่าวหา


ภาพประกอบพุทธวจน โดยพระชัยวัฒน์ อุตฺตมสาโร   วัดหน้าพระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับความคิดเห็นดีๆ ติชมบทความตามพอเหมาะ

สายฝน แห่งชีวิต ปล่อยความทุกข์ กังวลไหลไปตาม สายน้ำ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง

ใบไม้ร่วงโรย ชีวิตล่วงเลย แต่ใจไม่ร่วงหล่น